Με ποιο τρόπο να βοηθάνε οι γονείς στο διάβασμα στο σπίτι;

«Αν ένα παιδί δεν μαθαίνει με τον τρόπο που το διδάσκουμε ίσως πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει» (Μαρία Μοντεσσόρι).

Με ποιο τρόπο να βοηθάνε οι γονείς στο διάβασμα στο σπίτι; Read More »